Menu Close

Υποδομή Π.Μ.Σ.

Τα θεωρητικά μαθήματα για το Β’ και Γ’ εξάμηνο καθώς και η πρακτική άσκηση (όλων των εξαμήνων) του Π.Μ.Σ. «Παθολογία της Κύησης» πραγματοποιούνται σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας στο «Αττικό Κτήριο» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (ΑΚΙΣΑ). Στο κτήριο υπάρχουν 6 χώροι διδασκαλίας διαμορφωμένοι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα από ΑμεΑ και να διευκολύνεται η εν γένει μετακίνηση τους στους χώρους: 3 μεγάλα αμφιθέατρα και 3 αίθουσες διδασκαλίας που διαθέτουν συνολικά 724 θέσεις συμπεριλαμβανομένων και ειδικών θέσεων για άτομα με κινητικές ανάγκες, γραφεία και χώρους για διοικητικές υπηρεσίες. Τα αμφιθέατρα και οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν προβολικά συστήματα, μικροφωνικές εγκαταστάσεις και συντηρούνται κατά διαστήματα, με εργασίες αποκαταστάσεως φθορών τόσο των χώρων όσο και της τεχνικής υποδομής.

Τα θεωρητικά μαθήματα για το Α΄εξάμηνο θα πραγματοποιούνται στο πανεπιστημιακό νοκοκομείο “Αρεταείον”.

Για τη διευκόλυνση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που διαμένουν εκτός Αθηνών και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες είναι υπό κατασκευή σχετική εφαρμογή εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας που θα δίνει αυτή τη δυνατότητα επί του ποσοστού που προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία (όχι >35%).

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, με την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα εφοδιάζονται με κωδικό για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες προσβάσιμες από τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές του ΕΚΠΑ έτσι ώστε να διευκολύνεται η μελέτη.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί επίσης υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συστήματα προβολής, εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα,) του Π.Μ.Σ. «Παθολογία της Κύησης».
Η κλινική και πρακτική άσκηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται στη Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) που φιλοξενεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Παθολογία της Κύησης». Στεγάζεται στο ΠΓΝ «Αττικόν». Οι εγκαταστάσεις της Κλινικής και ο σύγχρονος εξοπλισμός που ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές, το καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που αξιοποιεί στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες και ο σημαντικός αριθμός σχετικών κλινικών περιπτώσεων στο νοσοκομείο συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών σκοπών του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στη Παθολογίας της Κύησης.

  1. Στη νοσηλευτική μονάδα «Παθολογία της Κύησης» στη Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ όπου κυήσεις υψηλού κινδύνου αξιολογούνται καθημερινά με καρδιοτοκογραφία και έλεγχο βιοφυσικών δραστηριοτήτων και Doppler δύο φορές την εβδομάδα.
  2. Το Εξωτερικό Ιατρείο Παθολογίας Κύησης που αντιμετωπίζει κυήσεις με παθολογία της εγκύου ή και του εμβρύου, που καλύπτουν όλο το φάσμα της υποειδικότητας.
  3. Το Τμήμα Μαιευτικών-Γυναικολογικών Υπερήχων (επίσημο κέντρο εκπαίδευσης στους Μ/Γ υπερήχους) όπου πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός υπερηχογραφημάτων. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές έχουν το προνόμιο να τα εκτελέσουν οι ίδιοι υπό επίβλεψη ειδικών. Οι μετεκπαιδευόμενοι παρακολουθούν επίσης την πλήρη δραστηριότητα του τμήματος προγεννητικής διάγνωσης.
  4. Χειρουργική μονάδα πλήρως εξοπλισμένη για ενδομήτριες επεμβάσεις όπως μεταγγίσεις σε έμβρυα με σοβαρή αναιμία, τοποθέτηση shunts σε αποφρακτικού τύπου νόσο του ουροποιητικού του εμβρύου ή για παροχέτευση πλευριτικού υγρού ή ασκιτικού υγρού στην αμνιακή κοιλότητα. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα καταστροφής με Laser των αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων με ενδοσκοπική προσέγγιση
  5. Διαγνωστικό και ερευνητικό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας στο οποίοι πραγματοποιούνται πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες στο τομέα της Παθολογίας της Κύησης με τη χρήση τεχνικών Μοριακής Γενετικής και Πρωτεωμικής. Το ενδιαφέρον εντοπίζεται στην ανίχνευση στο περιφερικό αίμα των εγκύων, πρωτεωμικών δεικτών, με απώτερο στόχο την πρώιμη ανίχνευση κυήσεων υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση επιπλοκών της κύησης όπως προεκλαμψίας, Σακχαρώδη Διαβήτη της Κύησης ή Πρόωρου τοκετού. Από το 2014 ξεκίνησε στο Εργαστήριο η συστηματική ενασχόλησή της ερευνητικής ομάδας με τη μελέτη της έκφρασης των miRNAs σε ιστούς και βιολογικά υγρά με τη χρήση μικροσυστοιχιών (arrays) και συστημάτων αλληλούχησηςνέας γενιάς (miSeq) καθώς και μετρήσεις βιοχημικών δεικτών (PAPP-A, β ΗCG καιPlGF) σε διαγνωστικό επίπεδο.

Σε περίπτωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών προβλέπεται και η χρήση άλλων απαραίτητων χώρων, εργαστηρίων κλπ σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς από τους οποίους προέρχονται διδάσκοντες του Προγράμματος.