Menu Close

Λοχεία και COVID-19

Παραλαβή επιτόκου με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19

Από την στιγμή που θα πληροφορηθούν οι συνάδελφοι της αίθουσας τοκετών, πως προσέρχεται ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης COVID-19, εφαρμόζεται άμεσα το πρωτόκολλο αντιμετώπισης της Γ΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ.
Ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες:

 1. Ενημέρωση της πύλης του νοσοκομείου ότι καταφθάνει ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα
 2. Παραλαβή της επιτόκου από ειδικά εκπαιδευμένο τραυματιοφορέα, ο οποίος μεταφέρει την ασθενή από ειδική διαδρομή του νοσοκομείου και από ειδικά διαμορφωμένο ανελκυστήρα, στον 2ο όροφο
 3. Προετοιμασία των ιατρών και μαιών της αιθούσης τοκετών με την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία , για την παραλαβή της επιτόκου
 4. Η επίτοκος παραλαμβάνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της κλινικής, ο οποίος δεν επικοινωνεί με την αίθουσα τοκετών και ο οποίος διαθέτει απομονωμένο σύστημα εξαερισμού.
 5. Στον χώρο αυτό μπορεί να διενεργηθεί με απόλυτη ασφάλεια και προστασία ενάντια στην λοίμωξη από τον SARS-COV 2, τόσο ο φυσιολογικός τοκετός όσο και η καισαρική τομή, ανάλογα με τις μαιευτικές ενδείξεις κάθε περιστατικού.
 6. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι επαγγελματίες υγείας που θα χρειαστεί να εμπλακούν με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, ότι η επίτοκος ΠΡΕΠΕΙ να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπως προαναφέρθηκε, μέχρι την αποπεράτωση του τοκετού.
 7. Όλο το προσωπικό που θα απασχοληθεί με τα εν λόγω περιστατικά, ΠΡΕΠΕΙ να παραμείνει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και με την ειδική ενδυμασία, μέχρι την αποπεράτωση του τοκετού ή μέχρι την αλλαγή βάρδιας.
 8. Μετά τον τοκετό η λεχώνα παραμένει για την συνήθη παρακολούθηση στον ίδιο χώρο όπου έγινε ο τοκετός και με την ίδια ομάδα ιατρών-μαιών που διεκπεραίωσαν τον τοκετό, τηρώντας πάντα τις οδηγίες προστασίας από πιθανή λοίμωξη COVID-19
 9. Το νεογνό μεταφέρεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο παρακολούθησης στην Μονάδα Νεογνών του Π.Γ.Ν. Αττικόν
 10. Η λεχώνα, σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος, παραμένει στον χώρο περάτωσης του τοκετού, μέχρι την παραλαβή των αποτελεσμάτων λήψης φαρυγγικού επιχρίσματος. Σε περίπτωση αρνητικού δείγματος η λεχώνα μεταφέρεται στον θάλαμο της Μαιευτικής Κλινικής
 11. Η λεχώνα, σε περίπτωση επιβεβαιωμένης λοίμωξης COVID-19, μεταφέρεται σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο του Π.Γ.Ν. Αττικόν μαζί με άλλους ασθενείς θετικούς στην λοίμωξη και σε διαφορετικό χώρο από τους θαλάμους της Μαιευτικής Κλινικής

Είναι πολύ σημαντικό να τηρούνται πιστά όλες οι οδηγίες και τα βήματα που προαναφέρθηκαν με σκοπό την ασφάλεια τόσο της επιτόκου και του νεογνού όσο και του προσωπικού που αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των εν λόγω περιστατικών.
Επίσης, οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς για την αντιμετώπιση επιτόκων με ύποπτα συμπτώματα ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη.

Διαχείριση λεχώνας με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19

Με δημοσίευσή τους στο Ultrasound Obstet Gynecol τον Μάρτιο του 2020, οι Yang και συνεργάτες αναφέρονται στην εξαιρετικά υψηλή μεταδοτικότητα του ιού SARS-COV-2.
Από την στιγμή που ο ιός SARS-COV-2 μεταδίδεται κυρίως μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων αλλά και από στενή επαφή, εάν ένα νεογέννητο βρίσκεται σε στενή επαφή με μια μολυσμένη μητέρα, είναι επικίνδυνο να εμφανιστεί λοίμωξη.
Εχειαναφερθεί ότι ο νεότερος ασθενής με COVID-19 λοίμωξη, διαγνώστηκε 36 ώρες μετά τη γέννηση. Επομένως, πρέπει να δοθεί προσοχή στην προστασία του νεογνού που γεννιέται από γυναίκες με μόλυνση COVID-19.

Σε περίπτωση που μια επίτοκος με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-2, προσέρχεται στην αίθουσα τοκετών με αυτόματη έναρξη του τοκετούκαι τις κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί να επιτραπεί η διεκπεραίωση του φυσιολογικού τοκετού. Η συντόμευση του δεύτερου σταδίου τοκετού με υποβοήθηση, πρέπει να αξιολογείται, δεδομένου του η διαδικασία της ενεργούεξώθησης,ενώ η γυναίκα φοράει χειρουργική μάσκα, μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Επιπρόσθετα, η ισχυρή εκπνοή μπορεί να μειώσει σημαντικάτην αποτελεσματικότητα μίας μάσκας για την αποτροπή της εξάπλωσηςτου ιού.

Η ανάγκη απομάκρυνσης μητέρων με λοίμωξη COVID-19 από τα νεογέννητά τους, με συνέπεια αυτό δεν είναι σε θέση να θηλάσουν άμεσα, μπορεί να παρεμποδίσουν την πρώιμη σχέση μητέρας-νεογνού καθώς και την καθιέρωση της γαλουχίας. Αυτοί οι παράγοντες αναπόφευκτα θα προκαλέσουν πρόσθετη πίεση για τις μητέρες στην περίοδο μετά τον τοκετό. Εκτός από τη φροντίδα για τη σωματική τους ευεξία, οι ιατρικές ομάδες πρέπει φροντίζουν πάντακαι για την ψυχική ευεξία αυτών των μητέρων, δείχνονταςτην ανάλογη υποστήριξη.

Βιβλιογραφία

1. Yang H, Wang C, Poon C. Novel coronavirus infection and pregnancy
2. Breslin N, Baptiste C, Miller R, Fuchs K, Goffman D, Gyamfi-Bannerman C, D’Alton M. COVID-19 in pregnancy: early lessons